Introductie

De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) verzorgt de continue en complete registratie van alle beschikbare data van deelnemende IC afdelingen, met als doel het monitoren en optimaliseren van de kwaliteit van IC zorg.

De Stichting NICE is een stichting zonder winstoogmerk en is opgericht door de beroepsgroep van intensivisten voor intensivisten. Inmiddels doen bijna alle Nederlandse IC's mee aan dit initiatief en worden per jaar de gegevens van ongeveer 80.000 nieuwe IC opnamen aan de NICE database toegevoegd.

 

 

 

Door de continue en complete registratie en het interactieve karakter ontstaat de mogelijkheid kwaliteitsproblemen te identificeren, te analyseren en het effect van hierop gerichte maatregelen te evalueren. Deelnemers kunnen eigen prestaties voor verschillende patiƫntenpopulaties volgen in de tijd en/of vergelijken met nationale gemiddelden of andere benchmarks.
Daarmee is NICE een waardevol instrument in de kwaliteitsborging van IC zorg.

 

Tot slot is de registratie een belangrijke bron voor het doen van onderzoek gericht op kwaliteit van IC zorg.

Wist u dat...

NICE per jaar gemiddeld 15 verzoeken voor uitgebreide data-analyses uitwerkt.

focus IC Infectie op de IC
thema nummer
download
focus IC Jaarboek 2014
jaarboek
download

Agenda

Scholingsdata

9 november 2016

 

Jaarrapporten 2015

26 februari 2016

deadline aanlevering data voor concept jaarrapport 2015

 

25 maart 2016

Concept rapport 2015

 

22 april 2016

deadline aanlevering data voor definitief jaarrapport 2015

 

13 mei 2016

Definitief jaarrapport 2015

 

Discussiebijeenkomst

01 december 2016