COVID-19 infecties op de Nederlandse IC’s

Laatste update: 03-04-2020 02:01

Sinds de COVID-19 uitbraak eind februari registreren de Nederlandse IC’s deze in de NICE registratie. Deze gegevens worden in een later stadium gekoppeld aan de reguliere NICE data met betrekking tot o.a. ernst van ziekte, demografie, sterfte en behandelduur. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal (actuele) opnamen met een COVID-19 infectie op de Nederlandse IC’s. Voor het samenstellen van dit overzicht zijn we afhankelijk van data-aanlevering door de deelnemende IC’s. Het belang van deze getallen voor het monitoren van de crisis is groot. Echter wegens drukte in de ziekenhuizen is het mogelijk dat deze getallen niet volledig zijn. Ook is het mogelijk dat patiënten met vertraging worden toegevoegd aan ons systeem. Verschillen in gepubliceerde getallen kunnen ook veroorzaakt worden door verschillende meetmomenten op dezelfde dag.

 

Totaal aantal (bewezen/verdachte) COVID-19 opnamen in de Nederlandse ICs op dit moment (d.w.z geen ontslagdatum bekend): {{statistics.countCurrent}}/{{statistics.countCurrentSuspected}}={{statistics.countCurrent + statistics.countCurrentSuspected}}

Totaal aantal Nederlandse IC’s met tenminste één bewezen COVID-19 opname op dit moment: {{statistics.countDistinctHospno}}

Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten waarvoor IC-opname nodig was in Nederlandse IC’s: {{statistics.count}}

Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten in de Nederlandse IC’s met fatale afloop: {{statistics.countDied}}

 

Het aantal nieuwe IC-opnamen van patiënten met bewezen COVID-19 per dag

Uitleg: Deze grafiek toont hoeveel nieuwe patiënten met bewezen COVID-19 er per dag op de Nederlandse IC’s worden opgenomen. Het gaat hierbij dus niet om het aantal patiënten dat op de IC ligt, maar om het aantal patiënten dat op de betreffende dag is opgenomen als nieuwe COVID-19 patiënt.

 

Let op: Indien een patiënt wordt overgeplaatst van een IC naar een andere IC (van hetzelfde ziekenhuis of van een ander ziekenhuis) dan wordt deze niet als een nieuwe patiënt geteld.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat IC’s worden gevraagd om de COVID-19 patiënten meerdere keren per dag te registreren kan het zijn dat de registratie iets achter loopt. Om deze reden zijn de staven met het aantal nieuw opgenomen patiënten van de laatste twee dagen groen gearceerd, hetgeen aangeeft dat deze aantallen nog onvolledig kunnen zijn.

Het totaal aantal aanwezige patiënten met bewezen COVID-19 op de IC per dag

Uitleg: Deze grafiek toont hoeveel patiënten met bewezen COVID-19 er per dag op de Nederlandse IC’s aanwezig waren. Het gaat hierbij dus om de reeds aanwezige COVID-19 patiënten en de nieuwe opgenomen COVID-19 patiënten per dag.

 

Let op: Per dag wordt er gekeken hoeveel patiënten er gedurende de betreffende dag op enig moment op de IC hebben gelegen. Dit houdt in dat indien een IC-patiënt gedurende de dag wordt ontslagen deze patiënt nog wel wordt meegeteld bij het aantal patiënten dat op deze dag op de IC aanwezig zijn geweest.

 

Disclaimer: : Ondanks het feit dat IC’s worden gevraagd om de COVID-19 patiënten meerdere keren per dag te registreren kan het zijn dat de registratie iets achter loopt. Om deze reden is de lijn met het aantal aanwezige patiënten van de laatste twee dagen groen gearceerd, hetgeen aangeeft dat deze aantallen nog onvolledig kunnen zijn.

Het cumulatief aantal patiënten met bewezen COVID-19 waarvoor een IC-opname nodig was

Uitleg: Deze grafiek toont per dag hoeveel patiënten met bewezen COVID-19 er in totaal op de IC liggen of hebben gelegen. Het gaat hierbij dus om zowel de aanwezige COVID-19 patiënten op de IC als om de COVID-19 patiënten die reeds van de IC zijn ontslagen of zijn overleden.

 

Let op: Indien een patiënt wordt overgeplaatst van een IC naar een andere IC (van hetzelfde ziekenhuis of van een ander ziekenhuis) dan wordt deze niet als een nieuwe patiënt gezien en dus niet dubbel meegenomen in het cumulatief aantal COVID-19 patiënten waarvoor IC-opname nodig was.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat IC’s worden gevraagd om de COVID-19 patiënten meerdere keren per dag te registreren kan het zijn dat de registratie iets achter loopt. Om deze reden is de lijn met het cumulatief aantal patiënten waarvoor IC-opname nodig was van de laatste twee dagen groen gearceerd, hetgeen aangeeft dat deze aantallen nog onvolledig kunnen zijn.

Het totaal aantal IC’s met tenminste één aanwezige bewezen COVID-19 patiënt per dag

Uitleg: Deze grafiek toont per dag hoeveel IC’s tenminste één bewezen COVID-19 patiënt op de IC hebben liggen.

 

Let op: Per dag wordt er gekeken of er op enig moment van de dag tenminste één bewezen COVID-19 patiënt op de IC heeft gelegen. Dit houdt in dat indien een IC zijn laatste COVID-19 patiënt gedurende de dag ontslaat deze IC nog wel wordt meegeteld bij het totaal aantal IC’s met tenminste één bewezen COVID-19 patiënt.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat IC’s worden gevraagd om de COVID-19 patiënten meerdere keren per dag te registreren kan het zijn dat de registratie iets achter loopt. Om deze reden is de lijn met het aantal IC’s met tenminste één bewezen COVID-19 patiënt van de laatste twee dagen groen gearceerd, hetgeen aangeeft dat deze aantallen nog onvolledig kunnen zijn.

Het cumulatief aantal patiënten met bewezen COVID-19 op de IC dat is hersteld of is overleden

Uitleg: Deze grafiek toont per dag het cumulatief aantal bewezen COVID-19 patiënten dat gedurende de IC opname of op de verpleegafdeling in het ziekenhuis ná de IC opname is overleden in BLAUW, en het aantal herstelde patiënten in ROOD. Een herstelde patiënt is vanaf de IC naar huis ontslagen (dit komt nauwelijks voor) of is na het IC verblijf nog enige tijd op de verpleegafdeling behandeld en heeft daarna het ziekenhuis levend verlaten.

 

Let op: Het betreft hier patienten die levend het ziekenhuis hebben verlaten, niet de patienten die van de IC zijn ontslagen en nog op de verpleegafdeling liggen. De COVID-19 patiënten die op de IC zijn opgenomen geweest en buiten het ziekenhuis zijn overleden worden ook niet meegeteld. IC patiënten die ontslagen worden naar een andere IC worden daar nog vervolgd tot en met het ziekenhuisontslag in dat ontvangende ziekenhuis.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat IC’s worden gevraagd om meerdere keren per dag de status van de COVID-19 patiënten bij te werken kan het zijn dat de registratie iets achter loopt. Om deze reden is de lijn met het cumulatief aantal bewezen COVID-19 patiënten met fatale afloop van de laatste twee dagen groen gearceerd, hetgeen aangeeft dat deze aantallen nog onvolledig kunnen zijn.

Leeftijdsdistributie van patiënten met bewezen COVID-19 op de IC

Uitleg: Deze grafiek toont de leeftijdsverdeling (in percentage) per tien jaarscategorie van patiënten die met bewezen COVID-19 op de IC zijn opgenomen (geweest).

 

Let op: Het gaat hierbij dus om de momenteel op de IC opgenomen COVID-19 patiënten als ook degene die inmiddels ontslagen zijn of overleden zijn. IC patiënten die ontslagen worden naar een andere IC worden niet dubbel geteld.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat IC’s worden gevraagd om meerdere keren per dag de status van de COVID-19 patiënten bij te werken kan het zijn dat de registratie iets achter loopt. Deze aantallen kunnen nog onvolledig zijn, maar de distributie zal naar mate het aantal toeneemt steeds minder veranderen.

Leeftijdsdistributie van overleden patiënten met bewezen COVID-19 op de IC

Uitleg: Deze grafiek toont de leeftijdsverdeling (in percentage) per tien jaarscategorie van patiënten die met bewezen COVID-19 op de IC opgenomen zijn geweest en op de IC of op de verpleegafdeling zijn overleden.

 

Let op: Het percentage dat getoond wordt, is het percentage patiënten in de betreffende leeftijdsgroep onder de overleden patienten. Dit is dus iets anders dan het sterftepercentage per leeftijdsgroep.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat IC’s worden gevraagd om meerdere keren per dag de status van de COVID-19 patiënten bij te werken kan het zijn dat de registratie iets achter loopt. Deze aantallen kunnen nog onvolledig zijn, maar de distributie zal naar mate het aantal toeneemt steeds minder veranderen.

COVID-19 registratie

Login NICE Online

Zorgcapaciteit registratie

www.zorg-capaciteit.nl

Bereikbaarheid NICE-R&S

NICE-R&S is tijdelijk telefonisch niet bereikbaar. Vragen over de NICE registratie, data-aanlevering, terugrapportages enz. kunt u e-mailen naar info@stichting-nice.nl.

Voor algemene vragen over IC zorg in Nederland en stand van zaken m.b.t. capaciteit IC bedden verwijzen we u graag naar de Nederlandse vereniging van Intensive Care (NVIC).