COVID-19 infecties op de verpleegafdeling 2020 – 2022

Stichting NICE faciliteert sinds half maart 2020 op verzoek van het VWS en RIVM de registratie van COVID-19 patiënten op de Nederlandse intensive care (IC) en verpleegafdelingen. Hieronder worden historische overzichten getoond van patiënten met een COVID-19 infectie die opgenomen zijn geweest in de Nederlandse ziekenhuizen in de jaren 2020 tot en met 2022. Patiënten die op de intensive care worden of zijn behandeld, worden hier niet meegenomen en worden elders op deze website gerapporteerd. Voor actuele overzichten kijkt u bij COVID-19 infecties op de verpleegafdeling. Voor meer inzichten en informatie over de demografie en uitkomsten van COVID-19 patiënten op de Nederlandse verpleegafdelingen en de ontwikkelingen over de tijd, verwijzen we u graag naar de COVID-19 rapporten op onze website.

De grafieken hieronder worden niet meer bijgewerkt.

 

Mocht u vragen hebben over deze grafieken, de getallen die getoond worden of de manier van data registratie, kijkt u dan bij Veelgestelde vragen.

 

 

COVID-19 infecties op de verpleegafdeling 2020 – 2022

Totaal aantal aanwezige bewezen of verdachte COVID-19 patiënten op de verpleegafdelingen: {{statistics.countCurrent}}

Totaal cumulatief aantal bewezen of verdachte COVID-19 patiënten op de verpleegafdelingen: {{statistics.count}}

Totaal cumulatief aantal bewezen of verdachte COVID-19 patiënten op de verpleegafdeling met fatale afloop: {{statistics.countDied}}

 

 

Het totaal aantal nieuwe COVID-19 patiënten (bewezen of verdacht) op de verpleegafdelingen per dag 2020 – 2022

Uitleg: Deze grafiek toont hoeveel nieuwe patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 status per dag op de verpleegafdelingen zijn opgenomen. Het gaat hierbij dus om het aantal patiënten dat op de betreffende dag nieuw is opgenomen.
De patiënten die opgenomen zijn op een intensive care, worden hier niet in meegenomen en worden elders op deze website gerapporteerd.

 

Let op: Indien een patiënt wordt overgeplaatst van een ziekenhuis naar een ander ziekenhuis, dan wordt deze niet als een nieuwe patiënt geteld. Patiënten die opgenomen worden met status ‘verdacht’ zullen na een aantal dagen omgezet worden in status ‘bewezen’ of status ‘negatief’. Bij de status ‘negatief’ verdwijnen deze patiënten uit de tellingen. Patiënten die vanaf de verpleegafdeling alsnog op een intensive care opgenomen worden, zullen verdwijnen uit deze tellingen en meegenomen worden in de overzichten m.b.t. COVID-19 infecties op de intensive care.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat de deelnemers worden gevraagd om de COVID-19 patiënten regelmatig te registreren, kan het zijn dat de registratie achter loopt. Om deze reden zijn de gegevens over de laatste paar dagen grijs gearceerd, hetgeen aangeeft dat deze gegevens nog onvolledig kunnen zijn.

De verdeling in ‘COVID-19 reden van opname’ voor alle patiënten met een SARS-CoV-2 infectie 2020 – 2022

Uitleg: Voor de opnamen met een positieve SARS-CoV-2 kan de COVID-19 reden van opname worden aangeleverd. Niet alle ziekenhuizen zijn hiertoe in staat, gegeven de beperking in personeel en de inrichting van informatiesystemen. Daarom wordt in deze grafiek de verdeling in ‘COVID-19 reden van opname’ weergegeven voor alleen die opnamen waarvoor dit gegeven is aangeleverd. In deze grafiek wordt per week de verdeling in COVID-19 reden van opname weergegeven: COVID-19 is de belangrijkste reden van opname, d.w.z. de patiënt is opgenomen vanwege Covid-19 symptomen en wordt daarvoor (medicamenteus) behandeld, in BLAUW; COVID-19 is de secundaire reden van opname, d.w.z. de patiënt is opgenomen vanwege ontregeling basislijden door intercurrente milde SARS-CoV-2 infectie die geen COVID gerichte medicatie behoeft, m.a.w., zonder de Corona SARS-CoV-2 infectie was patiënt niet ontregeld geraakt en niet opgenomen geweest, in ROOD; SARS-CoV-2 positiviteit is geen opnamereden, d.w.z. de patiënt is opgenomen vanwege een andere opnamereden en krijgt GEEN (medicamenteuze) behandeling voor Corona- symptomen, in GROEN.

 

Let op: Indien een patiënt wordt overgeplaatst, dan wordt deze niet als een nieuwe patiënt geteld. Niet alle ziekenhuizen leveren de gegevens aan met betrekking tot reden van COVID-19 opname. De reden van COVID-19 opname is beschikbaar vanaf februari 2022.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat de deelnemers worden gevraagd om de COVID-19 patiënten regelmatig te registreren, kan het zijn dat de registratie achter loopt. Om deze reden zijn de gegevens over de laatste paar dagen grijs gearceerd, hetgeen aangeeft dat deze gegevens nog onvolledig kunnen zijn.

Het totaal aantal nieuw opgenomen patiënten op de afdeling met bewezen COVID-19 per leeftijdsgroep per week 2020 – 2022

Uitleg: Deze ‘gestapelde’ grafiek toont hoeveel nieuwe patiënten met bewezen COVID-19 status per leeftijdsgroep per week op de afdeling worden opgenomen en die niet op de IC zijn geweest tijdens hun ziekenhuisopname. De aantallen zijn cumulatief over de leeftijdsgroepen heen. Wanneer u met de muis over de grafiek beweegt ziet u het cumulatieve getal dus de leeftijd van 0 tot en met de leeftijd die u met de muis aanraakt. Als u geïnteresseerd bent in het aantal nieuwe patiënten in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaalde week dat dient u de onderliggende leeftijdsgroepen af te trekken van het aantal van de leeftijdsgroep van uw keuze. Let op: het betreft hier niet het aantal patiënten dat op de afdeling ligt, maar het aantal patiënten dat in de betreffende week nieuw is opgenomen.

 

Let op: Indien een patiënt wordt overgeplaatst van een ziekenhuis naar een ander ziekenhuis dan wordt deze niet als een nieuwe patiënt geteld.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat de deelnemers worden gevraagd om de COVID-19 patiënten regelmatig te registreren, kan het zijn dat de registratie achter loopt. Om deze reden zijn de gegevens over de laatste paar dagen grijs gearceerd, hetgeen aangeeft dat deze gegevens nog onvolledig kunnen zijn.

Het totaal aantal aanwezige patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 status per dag 2020 – 2022

Uitleg: Deze grafiek toont hoeveel patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 status per dag op de Nederlandse verpleegafdelingen aanwezig waren. Het gaat hierbij dus om de reeds aanwezige COVID-19 patiënten en de nieuw opgenomen COVID-19 patiënten per dag.
De patiënten die opgenomen zijn op een intensive care, worden hier niet in meegenomen en worden elders op deze website gerapporteerd.

 

Let op: Per dag wordt er gekeken hoeveel patiënten er gedurende de betreffende dag op enig moment op een verpleegafdeling in een Nederlands ziekenhuis hebben gelegen. Dit houdt in dat indien een patiënt gedurende de dag wordt ontslagen, dat deze patiënt nog wel wordt meegeteld bij het aantal patiënten voor de betreffende dag.
Patiënten die opgenomen worden met status ‘verdacht’ zullen na een aantal dagen omgezet worden in status ‘bewezen’ of status ‘negatief’. Bij de status ‘negatief’ verdwijnen deze patiënten uit de tellingen.
Patiënten die vanaf de verpleegafdeling alsnog op een intensive care opgenomen worden, zullen verdwijnen uit deze tellingen en meegenomen worden in de overzichten m.b.t. COVID-19 infecties op de intensive care.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat de deelnemers worden gevraagd om de COVID-19 patiënten regelmatig te registreren, kan het zijn dat de registratie achter loopt. Om deze reden zijn de gegevens over de laatste paar dagen grijs gearceerd, hetgeen aangeeft dat deze gegevens nog onvolledig kunnen zijn.

Het cumulatief aantal patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 infecties waarvoor een opname op een verpleegafdeling nodig was 2020 – 2022

Uitleg: Deze grafiek toont per dag hoeveel patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 status er in totaal op de Nederlandse verpleegafdelingen liggen of hebben gelegen. Het gaat hierbij dus om zowel de aanwezige COVID-19 patiënten als om de COVID-19 patiënten die reeds uit het ziekenhuis zijn ontslagen of zijn overleden.
De patiënten die opgenomen zijn op een intensive care, worden hier niet in meegenomen en worden elders op deze website gerapporteerd.

 

Let op: Indien een patiënt wordt overgeplaatst van de verpleegafdeling van het ene ziekenhuis naar de verpleegafdeling van een ander ziekenhuis, dan wordt deze niet als een nieuwe patiënt gezien en dus niet dubbel meegenomen in het cumulatief aantal COVID-19 patiënten waarvoor opnamen op een verpleegafdeling nodig was.
Patiënten die opgenomen worden met status ‘verdacht’ zullen na een aantal dagen omgezet worden in status ‘bewezen’ of status ‘negatief’. Bij de status ‘negatief’ verdwijnen deze patiënten uit de tellingen.
Patiënten die vanaf de verpleegafdeling alsnog op een intensive care opgenomen worden, zullen verdwijnen uit deze tellingen en meegenomen worden in de overzichten m.b.t. COVID-19 infecties op de intensive care.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat de deelnemers worden gevraagd om de COVID-19 patiënten regelmatig te registreren, kan het zijn dat de registratie achter loopt. Om deze reden zijn de gegevens over de laatste paar dagen grijs gearceerd, hetgeen aangeeft dat deze gegevens nog onvolledig kunnen zijn.

Het cumulatief aantal patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 status dat het ziekenhuis levend heeft verlaten of is overleden 2020 – 2022

Uitleg: Deze grafiek toont per dag het cumulatief aantal patiënten met verdachte en bewezen COVID-19 status dat op de verpleegafdeling in het ziekenhuis is overleden in ROOD. Het totaal aantal COVID-19 patiënten dat het ziekenhuis levend heeft verlaten, wordt getoond in de BLAUWE lijn.
De patiënten die opgenomen zijn op een intensive care, worden hier niet in meegenomen en worden elders op deze website gerapporteerd.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat de deelnemers worden gevraagd om de COVID-19 patiënten regelmatig te registreren, kan het zijn dat de registratie achter loopt. Om deze reden zijn de gegevens over de laatste paar dagen grijs gearceerd, hetgeen aangeeft dat deze gegevens nog onvolledig kunnen zijn.

Leeftijdsdistributie van patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 status die zijn overleden of uit het ziekenhuis zijn ontslagen 2020 – 2022

Uitleg: Deze grafiek toont de leeftijdsverdeling per vijf- jaars categorie van patiënten die met verdachte of bewezen COVID-19 status op een verpleegafdeling opgenomen zijn geweest. In BLAUW wordt de leeftijdsdistributie getoond van de patiënten die het ziekenhuis levend hebben verlaten. In ROOD wordt de leeftijdsdistributie getoond van de patiënten die in het ziekenhuis zijn overleden.
De patiënten die opgenomen zijn op een intensive care, worden hier niet in meegenomen en worden elders op deze website gerapporteerd.

 

Let op: Er worden hier absolute aantallen patiënten genoemd. Van een beperkt aantal patiënten is geen leeftijd bekend. Daardoor zal het totaal aantal patiënten dat hier getoond wordt enigszins af kunnen wijken van de aantallen die worden getoond in de grafiek met het cumulatief aantal patiënten dat is ontslagen uit het ziekenhuis of is overleden.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat de deelnemers worden gevraagd om de COVID-19 patiënten regelmatig te registreren, kan het zijn dat de registratie achter loopt en de gegevens niet compleet zijn.

Leeftijdsdistributie van patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 status op de verpleegafdelingen 2020 – 2022

Uitleg: Deze grafiek toont de leeftijdsverdeling per vijf-jaars categorie van de patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 naar uitkomst. De grafiek toont per leeftijdsgroep het aantal patiënten met verdachte en bewezen COVID-19 status dat gedurende de opname op de verpleegafdeling in het ziekenhuis is overleden in ROOD. Het aantal patiënten dat nog opgenomen is op de verpleegafdeling wordt getoond in ORANJE en het aantal IC patiënten dat het ziekenhuis levend heeft verlaten, wordt getoond in BLAUWE. De patiënten die opgenomen zijn op een intensive care, worden hier niet in meegenomen en worden elders op deze website gerapporteerd.

 

Let op: Voor een beperkt aantal patiënten is geen leeftijd bekend. Daardoor zal het totaal aantal patiënten dat hier getoond wordt enigszins af kunnen wijken van de aantallen die worden getoond in de grafiek met het cumulatief aantal COVID-19 patiënten op de verpleegafdelingen.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat de deelnemers worden gevraagd om de COVID-19 patiënten regelmatig te registreren, kan het zijn dat de registratie achter loopt en de gegevens niet compleet zijn.

Distributie van behandelduur van COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis maar niet op de IC hebben gelegen, uitgesplitst voor overleden en ontslagen patiënten 2020 – 2022

Uitleg: Deze grafiek toont de verdeling van de ziekenhuis-behandelduur van patiënten die met verdachte of bewezen COVID-19 status in het ziekenhuis maar niet op de IC opgenomen zijn geweest. In BLAUW wordt de verdeling van de ziekenhuisbehandelduur getoond van de patiënten die het ziekenhuis levend hebben verlaten. In ROOD wordt de verdeling van de ziekenhuisbehandelduur getoond van de patiënten die zijn overleden.

 

Let op: Er worden hier absolute aantallen patiënten genoemd. De behandelduur wordt afgekapt op 60 dagen. Patiënten die momenteel nog in het ziekenhuis verblijven, worden niet in dit overzicht meegenomen.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat de deelnemers worden gevraagd om de COVID-19 patiënten regelmatig te registreren, kan het zijn dat de registratie achter loopt en de gegevens niet compleet zijn.

Behandelduurdistributie van patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 status op de verpleegafdelingen 2020 – 2022

Uitleg: Deze grafiek toont de verdeling van de ziekenhuisbehandelduur van patiënten die met verdachte of bewezen COVID-19 status opgenomen zijn of zijn geweest. In ORANJE staan het aantal patiënten dat momenteel nog wordt behandeld in het ziekenhuis. In BLAUW staat het aantal patiënten dat levend het ziekenhuis heeft verlaten. In ROOD staat het aantal patiënten dat is overleden.

 

Let op: De behandelduur wordt afgekapt op 60 dagen. Deze grafiek is zeer dynamisch. Als voorbeeld: patiënten die vandaag zijn opgenomen hebben een behandelduur=1, zij worden in ROOD getoond als ze direct op de opnamedag overlijden, zij worden in BLAUW getoond als ze dezelfde dag weer worden ontslagen, maar als ze in het ziekenhuis blijven dan worden ze als ORANJE getoond en hebben ze morgen een behandelduur=2.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat de deelnemers worden gevraagd om de COVID-19 patiënten regelmatig te registreren, kan het zijn dat de registratie achter loopt en de gegevens niet compleet zijn.

COVID-19 registratie

Login NICE Online

COVID-19 Rapport

ICU Patient characteristics and outcomes NL / EN

 

Karakteristieken en uitkomsten van patiënt op de verpleegafdeling NL

 

30-03-2023

archief