Basisgegevens IC units 2020

Alle Nederlandse intensive-care afdelingen (IC) leveren patiëntgegevens aan de NICE registratie met als doel de kwaliteit van de geleverde zorg te meten en waar nodig te verbeteren.

Op deze website vindt u gegevens over de capaciteit van de intensieve zorg in Nederland, het type patiënt dat op de IC wordt opgenomen en enkele kwaliteitsindicatoren.

Het is belangrijk op te merken dat als gevolg van problemen in data-aanlevering en/of data-kwaliteit, het aantal aanleverende ziekenhuizen per jaar kan fluctueren. Daarom zijn de harde aantallen niet altijd direct vergelijkbaar tussen verschillende jaren.

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar en de coronacrisis had grote gevolgen voor de IC-zorg in Nederland. Hoewel het aantal IC-opnamen in 2020 lager was dan in de voorgaande jaren, was het aantal behandeldagen per IC-opname juist veel hoger waardoor het aantal aanwezige patiënten op de IC ook hoger was (zie figuur bij FAQ). Dit is ook terug te zien in de mediane behandelduur zoals weergegeven op deze website. Deze toename in het aantal aanwezige patiënten en de intensievere behandeling van COVID-19 patiënten die meer verpleegkundige zorg vereiste zorgden dat de druk op de IC-zorg erg hoog was, dit had uiteraard ook gevolgen voor de non-COVID zorg. Meer informatie en achtergronden over de IC-zorg in 2020 is ook terug te lezen in het NICE Jaarboek 2020.

 

Basisgegevens IC units

 

Bezetting IC units

  IC-units in Nederland
    gem. min. max.
bedden 15 3 35
intensivisten (in fte) 7 0 23
verpleegkundigen (in fte) 49 10 163
 

Aantal opnamen per opnametype

IC-units in Nederland

    IC-units in Nederland
  Type aantal %
  Alle opnamen 68.936 100
Medisch 39.515 57,3
Spoed chirurgie 7.577 11,0
Geplande chirurgie 21.580 31,3
Overige 264 0,4

Veel voorkomende niet-chirurgische diagnosen

IC-units in Nederland

    IC-units in Nederland
  Type aantal %
  Alle opnamen 39.515 100
Longontsteking 11.229 28,4
Hartstilstand 2.940 7,4
Overdosis
(medicatie, drugs, etc.)
2.788 7,1
Sepsis 2.760 7,0
Overige 19.798 50,1

Veel voorkomende chirurgische diagnosen

IC-units in Nederland

    IC-units in Nederland
  Type aantal %
  Alle opnamen 29.157 100
Cardiochirurgie (CABG/klep) 9.846 33,8
Operatie voor aneurysma 2.300 7,9
Thoracotomie 1.617 5,5
Operatie voor gastro-intestinale kanker 1.470 5,0
Overige 13.924 47,8

Risico categorieën

IC-units in Nederland

    IC-units in Nederland
  Type aantal %
  Alle opnamen 68.936 100
Laag risico: sterftekans < 30% 50.388 73,1
Midden risico: 30% <= sterftekans < 70% 9.329 13,5
Hoog risico: sterftekans >= 70% 3.363 4,9
Geen sterftekans beschikbaar 5.856 8,5
 

Kwaliteitsindicatoren

U vindt hier 4 kwaliteitsindicatoren. Deze indicatoren beïnvloeden elkaar: een lage behandelduur kan leiden tot meer heropnamen, een lagere mortaliteit tot langere behandelduur etc. De indicatoren SMR en Heropname worden weergegeven met een funnelplot, de indicatoren beademingsduur en behandelduur met caterpillarplot.

Standard Mortality Ratio Apache IV

De SMR is de ratio tussen de som van aantal overledenen binnen een IC populatie gedeeld door de som van case-mix gecorrigeerde verwachte sterfte in die IC populatie.

 

meer

Heropname

Een heropname is gedefinieerd als een IC opname in dezelfde ziekenhuisopnameperiode waarin eerder al een IC opname heeft plaatsgevonden. Het heropnamepercentage is gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, opnametype en APACHE IV ernst van ziekte.

 

meer

Behandelduur

De behandelduur op de IC wordt berekend in 24uurs-perioden door de opnamedatum-tijd van de ontslagdatum-tijd af te trekken.

 

meer

Beademingsduur

De beademingsduur wordt berekend in 24uurs-perioden door de startdatum-tijd van de beademing van de stopdatum-tijd af te trekken. Wanneer de patiënt meerdere perioden is beademd binnen 1 IC opname dan worden deze bij elkaar opgeteld.

 

meer

Datakwaliteit

De data die hier worden gepresenteerd zijn zorgvuldig verzameld en verwerkt. De stichting NICE en de afdeling klinische informatiekunde (KIK) van het AMC doen hun uiterste best om met de huidige kennis van zaken over de mogelijkheden en beperkingen van beschikbare methoden en technieken een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld te laten zien.

Meer

U kijkt naar:

Basisgegevens IC units

 

Selecteer jaar:

 

Selecteer ziekenhuis:


Lijst bevat alleen ziekenhuizen die daartoe toestemming hebben verleend

Bekijk per onderwerp:

Basisgegevens IC units Mortaliteit (SMR APACHE IV, geijkt) Heropname Behandelduur IC Beademingsduur


Bekijk per patiëntengroep:

Medisch Geplande chirurgie/spoed chirurgie CAP (Community acquired pneumonie) Sepsis OHCA (Out of Hospital Cardiac Arrest) Laag risico (APACHE IV) Midden risico (APACHE IV) Hoog risico (APACHE IV)