Deelname

Contract

Voor de start van deelname dient er een deelnemersovereenkomst getekend te worden voor een of meerdere registraties.
Voor het opvragen van een contract kan een centrum contact opnemen met .

 

Training

Voordat een centrum deel kan nemen aan de NICE registratie dienen tenminste 2 personen uit dat centrum getraind te worden tijdens de centrale training die het bestuur van de stichting NICE verzorgt.
Minimaal één van deze twee deelnemers moet een intensivist of vaste IC arts zijn. De overige betrokkenen die zich in een centrum bezighouden met de NICE registratie kunnen getraind worden op de centrale training of intern door personen die de centrale training hebben gevolgd. Tijdens de training worden alle variabelen uit de MDS, de kwaliteitsindicatoren (KIIC) en complicatie registratie besproken. Tevens wordt theoretische achtergrondinformatie over benchmarking, prognostische modellen en de SMR gepresenteerd.
Door middel van een aantal praktijkcasussen worden de definities geoefend.

De NICE training kost 150,- euro per persoon.

 

Software

Om data te kunnen verzamelen, moet een centrum beschikken over een invoermodule (zelf ontwikkeld of extern zoals MediScore van IteMedical). We kunnen alleen die datasets verwerken die voldoen aan de definities zoals vastgelegd in de NICE datadictionary.

 

Vergoedingen

De hoogte van de vergoedingen i.v.m. te leveren diensten is per registratie afhankelijk van de gewenste wijze van terugrapportage. Voor deelname met 1 of meerdere IC units met één gezamenlijke terugrapportage over alle registratie onderdelen worden de volgende bedragen in rekening gebracht (prijsniveau 2022):

Bij deelname met meerdere units met gescheiden terugrapportages wordt een meervoud van bovengenoemde bedragen in rekening gebracht. Voor meer informatie hiervoor, neem contact op met .

 

De wijze waarop de gegevens worden teruggerapporteerd kan gedurende deelname gewijzigd worden.

 

Wist u dat...

de case-mix gecorrigeerde ziekenhuissterfte in de afgelopen 5 jaar is gedaald met 10%