Discussiebijeenkomst 2022 Introductie

30 Juni 2022

De voorzitter van stichting NICE, Dave Dongelmans, gaf een overzicht van de werkzaamheden van NICE in het afgelopen jaar en een vooruitblik van hetgeen we in het komende jaar kunnen verwachten.

In 2021 is er veel werk verricht aan het verbeteren van verschillende diensten en modules, o.a. NICE2Improve, NICE2Share, onze website en de database. Ook zijn er grote stappen gezet in het realiseren van gestandaardiseerde gegevensaanlevering via HL7 FHIR in samenwerking met Chipsoft en Itémedical. NICE heeft, tijdens wederom een COVID-19 jaar, bovendien veel werk verricht om verschillende instanties en het publiek van juiste en tijdige informatie te voorzien. We zijn ook op verschillende vlakken en met verschillende partijen, zoals de NVIC, ICU data, MONITOR-IC en SKR druk geweest om de NICE registratie zo duurzaam en toekomstbestendig mogelijk te maken. NICE zal deze werkzaamheden voortzetten en er wordt ook gewerkt aan een nieuwe infrastructuur waarbij de overstap gemaakt zal gaan worden naar Cloud toepassingen. Hier hoort u komende tijd meer over. Ook het inrichten van een nieuwe governance structuur o.b.v. een centrale financiering en het herdefiniëren van taken en diensten, bv. voor onderzoek werden besproken. Daarvoor zal ook de samenwerking met de patiëntenorganisatie, de MONITOR-IC studie en het beschikbaar maken van NICE data voor samen beslissen op de agenda staan. In het Tafelgesprek is er met de deelnemers besproken hoe we hier in de toekomst mee om moeten gaan en wat ons te wachten staat.

Berichten
juni 2022
april 2022
februari 2022
januari 2022