Publieksjaarverslag NVIC

6 april 2023

Ook dit jaar heeft NICE R&S het rapport met externe indicatoren voor u gegenereerd. U vindt daarin nu ook het NVIC publieksjaarverslag dat alle IC’s volgens de NVIC normen moeten publiceren. U vindt dit rapport onder de downloads in de NICE online omgeving.

Met de laatste herziening van de kwaliteitsindicatoren voor de intensive care vraagt de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) aan alle IC afdelingen om een publieksjaarverslag te publiceren waarin verslag gedaan wordt van de Minimale Data Set (MDS), APACHE IV SMR, lange termijn uitkomsten, complicaties, patiëntervaringen, en kwaliteitsverbeterprojecten. Met de publicatie van dit publieksjaarverslag wordt concreet invulling gegeven aan de ambities van IC afdelingen in Nederland om zich toetsbaar op te stellen en hun geleverde zorg -voor diegenen die daar afhankelijk van zijn geweest of onverhoopt nog afhankelijk van zullen worden- inzichtelijk te maken.

 

Ter ondersteuning is het rapport ‘Jaarrapport t.b.v. Externe uitvragers’ uitgebreid met een sectie ‘Publieksjaarverslag’ waarin de belangrijkste gegevens uit de MDS, APACHE IV SMR en complicaties over het jaar 2022 opgenomen zijn. Het rapport is terug te vinden op onze website onder de Downloads (inloggen vereist). Kies daarbij de filters Rapportage en Jaarrapport t.b.v. Externe uitvragers (NKIC, IGJ en ZIN).

Berichten
april 2023