Update over NICE Registratie en de Rol van Verpleegkundigen

19 December 2023

De NICE wil IC-verpleegkundigen nog actiever betrekken bij de registratie. De verpleegkundigen spelen immers een cruciale rol in de patiëntenzorg en beïnvloeden daarmee direct de uitkomsten. Hun inzichten zijn dan ook essentieel om de NICE-registratie beter af te stemmen op de praktijk en daarmee de registratie verder te optimaliseren.

De NICE registratie, oorspronkelijk opgezet door intensivisten, betrekt nu steeds actiever verpleegkundigen. Dit is belangrijk omdat de zorg voor IC-patiënten een samenwerking tussen intensivisten en verpleegkundigen vereist. Verpleegkundigen spelen een cruciale rol in de patiëntenzorg en beïnvloeden daarmee direct de uitkomsten. Recent zijn relevante verpleegkundige indicatoren, zoals decubitus, delier en NICE2Improve pijn toegevoegd aan de NICE-registratie. We willen deze ontwikkeling voortzetten en stellen voor om in elk ziekenhuis een verpleegkundige als extra NICE contactpersoon aan te stellen. Deze persoon zal verantwoordelijk zijn voor het verspreiden en bespreken van met name de verpleegkundig sensitieve NICE resultaten binnen het team. Bovendien hechten we waarde aan de feedback van verpleegkundigen over nieuwe en bestaande indicatoren en de manier van terugkoppeling van resultaten. Hun inzichten zijn essentieel om de NICE registratie beter af te stemmen op de praktijk. We verzoeken elke IC om een verpleegkundig contactpersoon aan te wijzen voor het ontvangen van NICE resultaten en het leveren van input over verpleegkundig sensitieve kwaliteitsindicatoren. We rekenen op de ondersteuning van intensivisten in het benadrukken van het belang van deze samenwerking. Wij zullen deze oproep ook via de V&VN IC onder de IC verpleegkundigen verspreiden.

Mochten er nog vragen zijn, dan zijn wij uiteraard bereikbaar via .

Berichten
december 2023
Update over NICE Registratie en de Rol van Verpleegkundigen Update COVID-19 registratie Cloud infrastructuur NICE trainingen
september 2023
juni 2023
april 2023