Centrale financiering kwaliteitsregistraties

13 Juni 2024

 

De behandeling van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is uitgesteld naar begin september 2024, waardoor de centrale financiering voor kwaliteitsregistraties op zijn vroegst per 1-1-2026 in zal gaan.

 

Zodra de nieuwe wet in werking treedt, zal de weg worden vrijgemaakt voor centrale financiering van kwaliteitsregistraties. Deze financiering zal naar verwachting op zijn vroegst op 1 januari 2026 ingaan. De financiering zal via Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verlopen en zal gebaseerd zijn op de huidige begroting van de NICE-registratie. Na de invoering van deze centrale financiering komen de vergoedingen per registratiemodule vanuit de deelnemende ziekenhuizen te vervallen. Het deelnemen aan alleen de MDS of aan de MDS en alle aanvullende modules zal geen invloed meer hebben op de kosten voor de deelnemende IC’s. We hopen dan ook dat in de toekomst alle deelnemers aan alle essentiële modules, die door de registratiecommissie IC zijn vastgesteld, deel zullen nemen. Dit uiteraard onder de voorwaarde dat de administratieve lasten voor data-aanlevering geminimaliseerd worden. We verzoeken onze deelnemers om voor het komende jaar geen modules af te zeggen en de gegevensaanlevering voor de verschillende modules te continueren. Hiermee voorkomen we dat de deelnemende ziekenhuizen bestaande gegevensaanleveringen stopzetten om deze later alsnog opnieuw te moeten inrichten. Daarnaast kunnen we door deelname van zoveel mogelijk ziekenhuizen aan alle modules een realistisch beeld schetsen van de werkzaamheden die nodig zullen zijn voor de centrale financiering door ZN. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Stichting NICE ook in de toekomst haar dienstverlening aan de deelnemende ziekenhuizen kan waarborgen en de kwaliteit van zorg blijft verbeteren.

Berichten
juni 2024