Openstaande vacature voor NICE bestuurslid

04 Juni 2024

 

Het bestuur van de stichting NICE is op zoek naar enthousiaste en actieve IC-professionals (zowel artsen als verpleegkundigen) die als NICE bestuurslid willen bijdragen aan het verder optimaliseren van de NICE registratie en daarmee een belangrijke rol spelen bij het monitoren en verbeteren van de IC-zorg in Nederland. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan contact op met de voorzitter van stichting NICE, Dave Dongelmans (d.a.dongelmans@amsterdamumc.nl) of stuur een mail naar

 

Het bestuur van de stichting NICE zet zich al meer dan 25 jaar in voor het monitoren en verbeteren van kwaliteit van zorg binnen de Nederlandse IC's. Het bestuur bestaat uit enthousiaste en actieve IC-professionals (zowel artsen als verpleegkundigen) die elk vanuit hun eigen expertise en interesse bijdragen aan de missie en visie van de NICE-registratie. Het bestuur van de stichting NICE is op zoek naar nieuwe bestuursleden die willen bijdragen aan het optimaliseren van IC-zorg, het transparant maken van uitkomsten voor kwaliteitsverbetering en ‘samen beslissen’ en het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gericht op IC-zorg. We staan open voor reacties vanuit IC-professionals en zijn in het bijzonder op zoek naar de volgende profielen:

 

Profiel 1: verpleegkundige achtergrond en affiniteit met onderzoek

De stichting NICE streeft ernaar IC-verpleegkundigen actiever te betrekken bij de NICE-registratie. Verpleegkundigen spelen immers een cruciale rol in de patiëntenzorg en beïnvloeden daarmee direct de uitkomsten. Hun inzichten zijn dan ook essentieel om de NICE-registratie beter af te stemmen op de praktijk en daarmee de registratie verder te optimaliseren. We zoeken een enthousiaste collega met een solide achtergrond in de verpleegkunde en affiniteit met onderzoek. Jouw focus zal liggen op het ontwikkelen van verpleegkundig sensitieve indicatoren en onderzoek op dit gebied.

 

Profiel 2: IC-professional die affiniteit heeft met gegevensaanlevering en dataverwerking

Hergebruik van data en het minimaliseren van administratielast voor de deelnemers staat bij de stichting NICE hoog in het vaandel. Al sinds de oprichting van de stichting NICE in 1996 is het hergebruik van routinematig verzamelde data (uit PDMS/EPD) altijd als uitgangspunt gehanteerd. We zijn op zoek naar een gedreven IC-professional (arts of verpleegkundige) die affiniteit heeft met gegevensaanlevering en dataverwerking. Jouw focus zal liggen op het optimaliseren van de gegevensaanlevering en het verduurzamen van de NICE-registratie om deze toekomstbestendig te maken.

 

Als bestuurslid van de stichting NICE wordt het volgende van je verwacht:

  1. Actieve deelname (minimaal 4 uur per maand): Het actief bijdragen aan projecten, onderzoeken en beleidsdiscussies is van groot belang. Jouw inzet kan directe invloed hebben op de toekomstige richting van de stichting NICE.

  2. Commitment: De bereidheid om deel te nemen aan bestuursvergaderingen die elke eerste maandag van de maand plaatsvinden (meestal online, maar 1 tot 2 keer per jaar fysiek in Utrecht) en aan andere belangrijke bijeenkomsten.

  3. Kritische en constructieve houding: We waarderen bestuursleden die constructieve feedback kunnen geven, kunnen bijdragen aan verbeteringen en openstaan voor verandering.

  4. Humor en menselijkheid: Een gezonde dosis humor en het vermogen om menselijke relaties binnen het bestuur te onderhouden en te bevorderen zijn van onschatbare waarde.

 

Als bestuurslid van de stichting NICE kun je rekenen op het volgende:

  1. Samenwerking met experts: Je werkt samen met een team van gedreven collega's die experts zijn op verschillende gebieden binnen de gezondheidszorg. Deze samenwerking biedt waardevolle leer- en netwerkmogelijkheden.

  2. Professionele ontwikkeling: De mogelijkheid tot persoonlijke en professionele groei door betrokkenheid bij nationale kwaliteitsinitiatieven en door toegang tot een uitgebreid netwerk van professionals in de gezondheidszorg.

  3. Ondersteuning en waardering: We bieden ondersteuning in jouw rol en erkennen de tijd en energie die je investeert. Dit omvat een vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding volgens wettelijke normen.

  4. Positieve werkomgeving: Je maakt deel uit van een collegiaal en ondersteunend team dat streeft naar een positieve en productieve werksfeer.

 

Contact:

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Een informeel gesprek over deze posities is uiteraard mogelijk. Neem dan contact op met de voorzitter van stichting NICE, Dave Dongelmans (d.a.dongelmans@amsterdamumc.nl) of stuur een mail naar . Een gesprek met een deel van het bestuur maakt deel uit van de selectieprocedure. We kijken uit naar jouw reactie!

Berichten
juni 2024