Wie wordt de eerste winnaar van de prijs voor het beste kwaliteitsverbeterproject?

6 april 2023

We zijn verheugd om aan te kondigen dat er dit jaar tijdens de discussiebijeenkomst een nieuwe prijs gaat worden uitgereikt: de prijs voor het beste kwaliteitsverbeterproject op de IC, ondersteund door NICE data.

Naast de prijs voor de beste datakwaliteit zal dit jaar ook een nieuwe prijs op ons programma staan: de uitreiking van de prijs voor het beste kwaliteitsverbeterproject op de IC met ondersteuning van de NICE data. Als u betrokken bent geweest bij een project op uw intensive care of binnen uw regio dat heeft geleid tot een verbetering van de kwaliteit van de zorg, dan nodigen wij u uit om een korte projectbeschrijving in te dienen voor deze prijs. Het indienen van uw projectbeschrijving is eenvoudig. Stuur vóór 1 juni uw beschrijving naar en wij zullen deze beoordelen en een winnaar kiezen. Het is belangrijk dat uw beschrijving duidelijk laat zien wat het project inhield, welke stappen er zijn ondernomen om het uit te voeren en wat het uiteindelijke resultaat was. Onze jury bestaat uit deskundigen op het gebied van intensieve care zorg en kwaliteitsverbetering. Het project hoeft niet groot en meeslepend te zijn, ook kleine projecten kunnen andere inspireren om data te gebruiken om hun zorg te verbeteren.

 

We zijn ervan overtuigd dat deze award niet alleen erkenning biedt voor de prestaties van uw team, maar ook kan dienen als inspiratie voor anderen om verbeterprojecten op te zetten en uit te voeren. Het is immers onze gemeenschappelijke doelstelling om de kwaliteit van de IC-zorg op de IC te verbeteren en de patiëntveiligheid te vergroten. We hopen op veel inzendingen en kijken uit naar het bekendmaken van de winnaar tijdens de Discussiebijeenkomst 2023. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via .

Berichten
april 2023