Trends in de tijd

30 Juni 2022

In deze sessie werden verschillende resultaten gepresenteerd van de afgelopen 11 jaar NICE: zien we veranderingen in de IC-uitkomsten (o.a. sterfte, behandelduur, heropnamen) over de tijd in Nederland? Verder worden voorbeelden gegeven hoe onze deelnemers NICE data gebruiken om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Over de afgelopen 11 jaar zagen we een aantal veranderingen in de case-mix, o.a. geslacht en opnametype lieten een verschuiving zien. Voor wat betreft de kwaliteitsindicatoren hebben we gezien dat o.a. het percentage opnamen met decubitus, het percentage heropnamen en de beademingsduur afneemt. We zouden dus kunnen zeggen dat de kwaliteit van zorg op de Nederlandse IC’s beter is geworden. Een opsteker voor u allen! Een ander aspect om te kijken of de kwaliteit van zorg in IC Nederland is verbeterd is om te kijken of de verschillen tussen IC’s kleiner zijn geworden, oftewel dat de kwaliteit van zorg die je als patiënt ontvangt niet afhangt van op welke IC je wordt behandeld. Hierbij konden we concluderen dat de variatie tussen IC’s op diverse kwaliteitsindicatoren over de tijd steeds kleiner is geworden en het dus niet uitmaakt op welke IC men wordt behandeld.

Berichten
juni 2022